Blog poświęcony modelarstwu kartonowemu

Regulamin Wystawy Tematycznej


Wojna Zimowa i Front Wschodni 
1939-1945

1. W ramach wystawy tematycznej  rozegrany zostanie festiwal  modeli kartonowych.

2. Modele wystawiane na wystawie tematycznej będą podzielone na klasy
  • WT P    pojazdy wojskowe (kołowe i gasienicowe, artyleria)
  • WT S  – samoloty
  • WT O – okręty i statki.
3. W każdej z klas zostaną przyznane wyróżnienia, uhonorowane dyplomami i  medalami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

4. Do wystawy mogą być zgłoszone modele przedstawiające  pojazdy, samoloty, okręty i  inny sprzęt, reprezentyjace sprzęt bojowy walczących stron, mieszczący się w ramach  czasowych zawartych w temacie wystawy.

5. Organizator powoła sędziego głównego wytawy tematycznej, oraz co najmniej trzech sędziów do oceny modeli.

6. Ocena modeli przeprowadzona zostanie na zasadzie ,,podoba się, nie podoba się”.

7. Modele kartonowe zostaną ocenione bez podziału na klasy standard i waloryzowane.

8. Organizatorzy nie mogą zgłaszac modeli do konkursu, a jedynie prezentowac je jako wystawowe.

9. Warunkiem uczestnictwa w wystawie tematycznej jest wcześniejsze zgłoszenie modelu. (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

10. Modele biorące udział w wystawie tematycznym nie biorą udziału w odrębnym konkursie modeli kartonowych.

11. W wystawie mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.

12. Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich.


13. W wystawie mogą brac udział modele nagradzane na wcześniejszych edycjach Festiwali.


14. Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

15. Prezentowany model powinien umożliwiać komisji bezpieczne obejrzenie go zewszystkich stron.

16. Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, będa proszeni o ich demontarz na czas trwania konkursu.

17. Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

18. Pozostałe kwestie  niewymienione w Regulaminie Wystawy Tematycznej, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.

18. Zgłoszenie modelu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu


Pytania na temat wystawy tematycznej  prosimy kierować na adres:
j.cholewa@op.pl