Blog poświęcony modelarstwu kartonowemu

XI WSMK, XIII Zlot Forumowiczów "KONRADUSA"Na początku czerwca 2016, odbyła się kolejna XI edycja Wrocławskich Spotkań Modelarskich oraz XIII Zlot Forumowiczów "KONRADUSA", konkurs oraz wystawa modelarska. Formuła spo­tkań nie zmie­niła się od poprzed­nich edycji, każdy z uczestników kto chciał poka­zać swój model mógł go wysta­wić swój w odpowiedniej dla siebie klasie. 
Po 10 latach kolejna edycja doczekała się nowej lokalizacji tj. jednego z gmachów Wyższej Szkoły oficerskiej Wojsk Lądowych Imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 


Jako atrakcje dodatkowe organizatorzy zapewnili możliwość jazdy za pomocą tre­na­żera KTO Rosomak. Dla chęt­nych moc­niej­szych wra­żeń dostępna także była strzel­nica, gdzie wypró­bo­wać można było broń ASG oraz paint­ball, warsztaty modelarskie oraz stałe punkty czyli giełdę wydawnictw i ekspozycja zabytkowych motocykli. Cie­ka­wym wyda­rze­niem była moż­li­wość zwie­dze­nia Fortu Piechoty „Polanowice” I. St 6, wybu­do­wa­nego w 1891 roku i nale­żą­cego do Pierścieniowej Twierdzy Wrocław. Tradycyjnie spotkaliśy sie również w Misiu, oraz pozwiedzaliśmy Wrocław melexami.
Na samej wysta­wie poja­wiło się ponad 250 modeli kartonowych. W tym roku na sto­łach wysta­wo­wych domi­no­wały czołgi oraz pojazdy ku uciesze moich oczu ;) 
I jeszcze kilka zdjęć modeli które miałem okazję oglądać....