Blog poświęcony modelarstwu kartonowemu

Zakres czasowy i terytorialny wystawy tematycznej


1. Daleki Wschód - Wojna USRR - Japonia w okresie od Maja 1939 do Września 1945 roku.
  • Początek - bitwa nad Chałchin-Goł .
  • Koniec - atak na Mandzurie. 
2. Wojna Zimowa - Wojna Finlandii z USRR w okresie od Listopada 1939 roku do Marca 1940 roku.
  • Początek - Natarcie na Przesmyk Karelski
  • Koniec - Podpisanie Traktatu Pokojowego 
3. Norwegia - Walki powietrzno - morskie na akwenach Morza Grenlandzkiego i Morza Barentsa od Sierpnia 1941 do Maja 1945 roku.
  • Początek - Pierwszy konwój arktyczny " Dervish"
  • Koniec - Kapitulacja Niemiec 
4. Front Wschodni - Cały zakres walk w Europie i Azji na wschód od Niemiec w okresie od Września 1939 do Maja 1945. W skład działań wchodzą obszary min.: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Węgier, Rumunii, Jugosławii, Czech, Słowacji.
  • Początek - Atak na Polskę 
  • Koniec - Kapitulacja Niemiec
Jako organizatorzy przypominamy, iż modele biorące udział w wystawie tematycznej muszą przedstawiać samoloty, pojazdy lub okręty w malowaniu i w stanie ( uzbrojenia i wyposażenia ) na okres który został podany w w/w zakresie. Jest to główny warunek jaki jest wymagany i niezbędny do zakwalifikowania modelu w Wystawie Tematycznej.