Blog poświęcony modelarstwu kartonowemu

Regulamin Festiwalu PAPRYKARZ 2018


1. Organizatorem VI Festiwalu Modelarskiego "Paprykarz 2018" w Szczecinie jest:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

współorganizatorzy:

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE

6-7.10.2018 -  Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska 18A .

3. CELE I ZADANIA KONKURSU

- Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin
- Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży
- Pobudzenie zainteresowania historią
- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
- Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
- modele plastikow
- modele kartonowe (bez podziału na waloryzowane i standard)
- modele FREESTYLE Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn, urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędą się także :
- konkurs modeli plastikowych - pojazdy wojskowe skala 1/35 oraz samoloty wojskowe skala 1/48 i 1/32 (oddzielny regulamin)
- festiwal tematyczny dla modeli kartonowych p.t. "Wojna na froncie zachodnim 1939 - 1945 " (oddzielny regulamin)

- festiwal tematyczny dla modeli plastikowych pt. "100 lecie odzyskania niepodległości"

7. Grupy wiekowe:
          
- od 13 do 18 lat - junior (J)
- powyżej 18 lat - senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA . Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2018

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu .

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie podoba się lub nie". Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części konkursowej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu konkursowego.

13. KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

(KS1)     Samoloty śmigłowe jednosilnikowe - (junior/senior)
(KS2)     Samoloty śmigłowe wielosilnikowe - (junior/senior)
(KS3)     Samoloty odrzutowe i szybowce - (junior/senior)
(KH)       Helikoptery - (junior/senior)
(KO1)    Okręty i statki bojowe - (junior/senior)
(KO2)    Okręty podwodne - (junior/senior)
(KO3)    Statki cywilne i flota rzeczna - (junior/senior)
(KŻ)      Żaglowce - (junior/senior)
(KPK)    Pojazdy wojskowe kołowe - (junior/senior)
(KPG)    Pojazdy wojskowe gąsienicowe - (junior/senior)
(KPC)    Pojazdy cywilne - (junior/senior)
(KB)      Budowle - (junior/senior)
(KPsz)   Pojazdy szynowe - (junior/senior)
(KPKiF)  Pojazdy kosmiczne i fantazyjne - (junior/senior)
(KD)      Dioramy - (junior/senior)
(KF)      Figurki - (junior/senior)
(WTF)   Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

MODELE PLASTIKOWE

(Pkk)       Kolekcje modeli - (min. 3 modele powiązane tematycznie)
(PS0m)    Samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)
(PS0d)     Samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
(PS1m)    Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (junior/senior)
(PS1s)     Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS1d)     Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PS2m)    Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)
(PS2s)     Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS2d)     Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PŚ)        Śmigłowce wszystkie skale (junior/senior)
(PSC)      Samoloty cywilne wszystkie skale - kategoria łączona
(PG1)      Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
(PG2)      Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PK1)      Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
(PK2)      Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PA)       Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale - kat łączona
(PSamO) Cywilne samochody osobowe - kategoria łączona
(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne - kategoria łączona
(PM)       Motocykle - kategoria łączona
(PD)       Dioramy (junior/senior)
(PSTm)   Statki i okręty w skali ?1/350 - kategoria łączona
(PSTd)    Statki i okręty w skali ? 1/351 - kategoria łączona
(PSz)      Modele szynowe- kategoria łączona
(PMin)    Modele inne - kategoria łączona
(F)         Figurki - kategoria łączona
(P)         Popiersia - kategoria łączona

MODELE FREESTYLE

(FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

14. Wymagania dotyczące dokumentacji:
- dokumentacja jest wymagana dla modeli startujących w konkursie - zgodnie z regulaminem konkursu.
- w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja - w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
- do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

15. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 5 zł od uczestnika za pierwszy model i 2 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy i młodzicy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

18. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca noclegowe.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna